Басшылық

«Қазақтүрікмұнай» ЖШС бас директоры
Техникалық директор
Бас геолог
Мұнай және газ өндіруді басқару жөніндегі департаменттің директоры
Әлеуметтік-еңбек қатынастары және жалпы мәселелер жөніндегі департаменттің директоры