Сатып алулар

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелері

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры »акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде« Самұрық-Қазына »АҚ меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында сатып алатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережелері бекітілді «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 126 хаттамасымен

Толығырақ