Хабарламалар

05 сәуір 2019 / «Қазақтүрікмұнай» ЖШС аудиторлық ұйымды іріктеу рәсімін жариялайды

Аудиторлық қызметтердің Тапсырыс берушісі «Қазақтүрікмұнай» ЖШС «Самұрық-Қазына» АҚ  Басқармасының 27.12.2016ж. күнгі шешімімен (№46/16 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ  және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 50 процентінен астамы «Самұрық-Қазына» АҚ тікелей немесе сенімгерлік құқығында тиесілі мекемелер үшін аудиторлық ұйымды таңдау ережелерін» (әрі қарай – Ережелер...

Толығырақ