3-разрядты газ жабдығын пайдалану және жөндеу жөніндегі слесарь №1 МГӨЦ Опорная ПСН тапсыру пункті

Күні: 11.11.2022
Құрылымдық бөлімше/департамен: МГӨЦ №1
Іздеу шарттары: (іздеу мерзімі, көздері): «Қазақтүрікмұнай» ЖШС ішінде ротация аясында

 

Талаптар

 

Білімі (мамандығы/біліктілігі)

жоғары білім

немесе орта / орта-техникалық / орта-арнайы білім

Бірге болуы керек:

мамандық бойынша жұмыс кәсібін беру туралы куәлік:

«3 немесе 4-разрядты газ жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі слесарь»

Қызмет бейіні бойынша жұмыс тәжірибесі

Жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес

Басқару тәжірибесі

-

ҚМГ компаниялар тобында/мұнай-газ саласында жұмыс тәжірибесі

-

Лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті білім:

1.       Өндірістік қуаты, кен орындарының қорлары, техника және технология

өндірістік процесс;

2. Құрылғы, күрделі құрылғылардың өзара әрекеттесуі, өндірістегі технологиялық процесс.

3. Құрылғылардың схемаларын оқу.

4. Аспаптар көрсеткіштерінің технологиялық жабдықтың жұмысымен байланысы.

5. Физика, механика, телемеханика, жылу техникасы, электротехника, метрология негіздері.

6. Жоспарлы алдын ала жөндеу (бұдан әрі–ППР), тауарлық-материалдық құндылықтарды ұтымды пайдалану (бұдан әрі-ТМҚ) және технологиялық жабдықты пайдалану жүйесі;

7. Жабдықтарды монтаждау және жөндеу әдістері, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және технологиясы;

8. Жөндеуден кейін жабдықты қабылдау және тапсыру ережелері

9. Мұнай және газ өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, өндірістік санитария және өрттен қорғау қағидалары мен нормалары

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:

ПТБ-10/64; ПТБ-10/Э; ППнП 0,63; ПП-30 және жол жылытқыштары жұмысы принциптерін білу.

Осы лауазымдағы функционалдық міндеттері:

1)   Қазандыққа, жылу-техникалық және қосалқы жабдыққа қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Қондырғылар мен механизмдерді іске қосу және өшіру.

2)   Қазандықтардың, пештердің (ПТБ-10/64; ПТБ-10/Е; ППнП 0,63; ПП-30) және жол жылытқыштарының дұрыс, үздіксіз және үнемді жұмысын қамтамасыз етуге міндетті.

3)   Жабдықтарды монтаждауға және бөлшектеуге қатысады.

4)   Жылуды, ыстық суды қажетті мөлшерде және белгіленген параметрлерде үздіксіз қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайды.

5)   Ауысым журналын жүргізеді және онда жұмыс барысында туындаған барлық ескертулерді уақтылы белгілейді.

6)   Күн сайын газ шығынын бақылайды және есептегіштердің көрсеткіштерін жазады.

7)   Қазандықтарды, олардың қосалқы механизмдерін, бақылау-өлшеу аспаптарын профилактикалық тексеруді жүргізеді және жоспарлы-алдын алу жөндеуіне қатысады.

8)   Блокты құбырлы пешті (ПТБ-10/64; ПТБ-10/Е; ППнП 0,63; ПП-30) іске қосу алдында оның техникалық жай-күйін мұқият тексереді.

9)   Кәсіпорынның коммуналдық-тұрмыстық үй-жайларында, сондай-ақ қазандықтарда орнатылған газды іске қосу, газ жабдығының барлық түрлеріне қызмет көрсету және жөндеу.

10) Бақылау-өлшеу аспаптарының, автоматика жүйелерінің және жанарғылардың жұмысын бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

11) Пайдалану жабдығын жөндеу жұмыстарын жүргізуге дайындауды жүзеге асыруға міндетті.

12) Қызмет көрсетілетін жабдыққа ағымдағы жөндеу жүргізуге міндетті.

13) Мұнай, газ және конденсат өндіру жөніндегі шебердің, ПиТН шеберінің, МГӨЦ бойынша цех инженерінің, МГӨ бойынша цех орынбасары мен бастығының, ОИТҚ басшылығының нұсқауларын орындау.

14) Қазандықтардың, пештердің және жол жылытқыштарының жұмысындағы барлық байқалған және ақаулар туралы өзінің тікелей басшысына ақпарат беруге міндетті.

15) Қазақстан Республикасының Еңбек және қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік-санитарлық және өрт қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы заңнамалық және нормативтік актілерінің талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау, төтенше жағдайлардың және азаматтық қорғаныстың алдын алу;

16) Болған жазатайым оқиға, өрт, авария туралы еңбекті қорғау қызметіне, цех басшылығына дереу хабарлайды;

17) Серіктестіктің еңбек тәртібі қағидаларын сақтайды.

18) Ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын, арнайы киім мен арнайы киімді дұрыс қолданады.аяқ киім, арнайы киімсіз жұмысқа кіріспеңіз, арнайы.аяқ киім және ЖҚҚ.

19) Өзінің тікелей басшысына өмір мен денсаулыққа қауіп төндіретін жағдай туралы дереу хабарлайды.

20) Өзінің тікелей басшылығы тапсырған басқа да жұмыстарды орындауға слесарь қауіпсіздік техникасы қағидалары бойынша нысаналы нұсқамадан өткеннен кейін ғана кірісе алады.

21) Ақаулы жабдықта жұмыс істеуге және ақаулы құралдарды, құрылғыларды және т. б. қолдануға жол бермейді.

22) Газды тез әрекет ететін және сыйымдылықты автоматты су жылытқыштарды ауыстыру жөніндегі слесарлық жұмыстарды орындауды, оларға қызмет көрсетуді, реттеу мен жөндеуді, жылыту пештерінің жанарғыларын, газ жабдықтарын және газ реттегіш пункттердің санитариялық-техникалық жабдықтарын (негізгі және импульсті газ құбырларының әртүрлі үлгідегі реттегіштерін және бекіту-сақтандыру арматурасын) орындауды жүзеге асырады.

23) Тетіктер мен аспаптар жабдықтарының техникалық жай-күйінің техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.

24) Жабдыққа, материалдар мен құрал-саймандарға өтінімдерді уақтылы жасауға қатысады.

Қосымша ақпарат

1)_________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________________

 

Тізімге оралу